– og giver formanden en anledning til at se tilbage på 2020.

Kære bordtennis venner

Så tager vi fat på et nyt år og det er også en anledning til at kigge tilbage på året, der er gået.

Ude i klubberne opleves de udfordringer, som Corona restriktionerne har givet, på førstehånds og I har kæmpet for at få klublivet til at fungere for jeres medlemmer. Under svære betingelser har I fået træningen til at fungere og skabt mulighed for at medlemmerne har kunnet deltage i turneringerne. Alt sammen på forsvarlig og ansvarlig vis. Det fortjener I kæmpe ros og anerkendelse for. Mange ansatte i bl.a. sundheds-, pleje- og børnepasningssektorerne roses med rette for at give den en ekstra skalle i deres job under svære betingelser, men jer foreningsfolk gør det ved siden af jeres job.

Det er ikke mindre end imponerende og det giver masser af optimisme for tiden efter Corona.

Centralt i Bordtennis Danmark har vi også mærket restriktionerne. Det gælder på alle planer. Lige fra vores elitearbejde med bl.a. Jonathan Groth, som skulle have repræsenteret Danmark ved OL i Tokyo, til vores Skole OL-kampagne, som skulle have været afholdt rundt omkring i landet. Vi har desværre aflyst den ene aktivitet efter den anden og vi har måtte udskyde mange planlagte initiativer. Det betyder også at vi i 2020 har sparet en del penge på budgettet – penge som vi en-til-en overfører til aktiviteter og initiativer i 2021. Detaljerne kan læses i det budget for 2021 som blev offentliggjort på hjemmesiden i midten af december, men der er tale om et beløb på over 600.000, som skal bruges på ekstra aktivitet i 2021.

Vores nye struktur med en central ledergruppe med repræsentanter fra de 9 regionale vækstteams, faggrupper og bestyrelsen begynder for alvor at finde sin arbejdsform og struktur. Det er meget værdifuldt, og giver kvalitet og forankring i vores arbejde. Senest i forbindelse med budget 2021 og det meget spændende arbejde med DIF strategiaftalen for 2022 – 2025.

DIF strategiaftale 2022 – 2025 skal forhandles på plads i løbet af foråret og vi er helt klar.

Vi har afleveret en ambitiøs ansøgning, hvor vi med udgangspunkt i markante investeringer i velfungerende klubmiljøer med stærke ledelse- og trænerkompetencer, og udviklende camps og eventaktiviteter kan løfte opgaven med flere idrætsaktive danskere. Det gælder for alle aldersgrupper og uanset sportsligt ambitionsniveau. Bordtennis er ”For all, For life”. Den ansøgning afventer behandling i DIF’s bestyrelse og vi kommer nok til at snakke for vores sag. Vi har som sagt været ambitiøse, også i forhold til vores andel af de samlede DIF-midler, men udvikling koster penge og vi er overbeviste om at vi i Bordtennis Danmark kan skabe udvikling og fremgang.

Vi må nok erkende at de første uger af 2021 kommer til at foregå i et limbo af restriktioner og social afstand. Det gælder også for de centrale aktiviteter og for vores bestyrelsesarbejde. Når vi igen får mulighed for at mødes omkring den 4 m2 store legeplads, skal vi imidlertid være klar og nogle ting kan vi godt allerede nu sætte i gang.

Vi kommer i 2021 til at arbejde med fortsat digitalisering af vores opgaver. Det gælder eksempelvis på turneringsområdet og i forhold til kommunikation. Vi kommer til at supplere vores træneruddannelse med en målrettet indsats omkring trænerudvikling og vi har afsat midler til en koordineret pigeindsats.

Og så glæder vi os til at børn og unge rundt omkring i Danmark får mulighed for at deltage i helt nye camps og stævneformer, hvor omdrejningspunktet er det sociale element og oplevelsen.

Som sagt kommer der til at gå uger inden vi igen kan mødes i lokalerne omkring træning, fællesskab og kamp. Muligvis kigger vi ind i februar inden vi kan genoptage aktiviteterne og måske skal vi helt frem til påsken inden restriktionerne er helt væk igen. Mit håb og min opfordring til alle er at vi forlænger sæsonen med hvad, der må være nødvendigt for at få afsluttet 2020/2021 sæsonen ordentligt og få dannet bro til den næste sæson. Det vil kræve at vi alle igen tænker ud af boksen og gør tingene lidt anderledes end vi plejer, men det har I ude i klubberne og i forbundsregi bevidst at vi sammen kan.

Afslutningsvis vil jeg sender et kæmpestort tillykke til Team Rising Stars, som fortjent vandt kulturministerens Parasportspris 2020. Det er fantastisk at følge de unge spillere, som her får mulighed for at udvikle deres bordtennismæssige færdigheder på lige fod med andre bordtennisspillere. Og succesen er til at få øje på. Det er bare at se nogle af de videoer som lægges op fra træningen. Det har andre idrætter også gjort og Rising Stars udbredes nu til svømning og atletik. Stort tillykke til Christoffer (Stuff) som er ankermand i projektet.

Med ønsket om et godt nytår til alle.

Anders Mølgaard
Formand, Bordtennis Danmark

Forfatter: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: