Alt om vores festival-Turnering

  1. Alle spillere, der ønsker at være med i turneringen placeres i 5-mandspuljer.
  2. Puljerne sammensættes udfra alder, rating, klub og køn.
  3. I puljerne spilles alle mod alle  – således får alle 4 kampe.

    Vi har udviklet lidt på vores almindelige turneringsregler:

     A. Der spilles bedst á 4 sæt.
     B. Resultatet af en kamp kan blive 3-0, 3-1 eller 2-2.
     C. Der spilles i første omgang til 11 point.
     D. Et sæt skal vindes med min. 3 point – f.eks. 11-8.
     E. Er forskellen kun 0, 1 eller 2 point fortsættes til maximalt 15 point.
     F.  Den der først får 15 point vinder sættet.
     G. Ved 14-14 har begge spillere således sæt bold – og der spilles 1 afgørende bold.

      4. En kamp der vindes 3-0 eller 3-1 giver hhv. 2 og 0 point til de 2 spillere.
      5. Ender en kamp 2-2, så får hver spiller 1 point.
      6. Har 2 spillere samme antal point, når puljen er færdig, så afgøres deres placeringen
           af 4. sæt ii deres indbyrdes kamp.